Hlavná ponuka

Pripravujeme

Vianoce pre mladých

Dávame do ponuky vianočný program, do ktorého sa mládež našej farnosti môže počas Vianoc zapojiť:

- zdobenie vianočného stromčeka

- skialp/lyžovačka v Jasnej

- vianočný koncert na Orave

- Dobrá novina

Bližšie informácie budeme ponúkať priebežne vo farských oznamoch.

Celodiecézna adorácia – Ježišova cesta a emauzskí učeníci

Spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský na novembrových kňazských rekolekciách predstavil pastoračný plán pre Spišskú diecézu na školský rok 2023/2024. Hlavnou témou tohto pastoračného plánu bude „Ježišova cesta do Emauz“, začne sa Prvou adventnou nedeľou (t.j. 3. decembra 2023) a bude pokračovať v troch etapách až do leta 2024.

V prvej etape, ktorá bude trvať po 3. nedeľu v období cez rok, čo je Nedeľa Božieho slova, sa zameriame pastoračne na počúvanie a prijatie. Symbolom tejto etapy bude svieca.

Druhá etapa začne Nedeľou Božieho slova a potrvá až do Veľkej noci. Náplňou bude sústredenie sa na prvenstvo Božieho slova, pričom symbolicky budeme mať pred sebou knihu Biblie.

Záverečná etapa ponúknutého pastoračného plánu bude trvať od Veľkej noci do konca mesiaca jún. V tomto období uprieme pohľad najmä na centralitu Eucharistie, pričom ako symbol tejto etapy bude kríž.

Každá etapa tejto cesty bude začínať Eucharistickou adoráciou. Preto Vás, milovaní bratia a sestry, srdečne pozývame na celodiecéznu adoráciu s názvom Ježišova cesta a emauzskí učeníci. Prvá spoločná adorácia bude v sobotu 2. decembra 2023 o 17:00 hod. v mestách: Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo …, kde spoločne ako diecézna rodina budeme prosiť o požehnanie.

Rekonštrukcia kostola v Starom Smokovci

Prebieha druhá etapa rekonštrukcie strechy kostola v Starom Smokovci. Starý, zvetraný šindeľ vymieňame za nový, z červeného smreka. Životnosť strechy by tak mala byť výrazne predĺžená.

Cena rekonštrukcie je 35 000,- €. Momentálne máme prostredníctvom občianskeho združenia našetrených 26 000,- €, z toho 20 000,- tvorí dotácia z Ministerstva kultúry SR. Chýba nám teda cca 9 000,- €. Doba je zlá, ceny vzrástli násobne.

Prosíme o pomoc, kto môžete, prispejte. Zároveň na stolíku pri východe z kostola nájdete staré šindle z tejto strechy. Ich zakúpením podporujete rekonštrukciu tohto kostola. Peniaze za šindeľ dávajte prosím do pokladničky.

Vopred ďakujeme.

Zachráňme poklady Tatier

O ďalších etapách rekonštrukcie sa dozviete na stánke občianskeho združenia Zachráňme poklady Tatier:

Prispieť na opravu kostola v Starom Smokovci je možné na transparentný účet číslo: SK7509000000005182186987