Hlavná ponuka

Pripravujeme

Sviatosť birmovania

Na budúci rok v októbri plánujeme v našej farnosti vyslúženie sviatosti birmovania. Prihlásiť sa na sviatosť birmovania môžu mladí, ktorí v súčasnosti navštevujú ôsmy ročník základnej školy a starší.

Prosím tých, ktorí majú o túto sviatosť záujem, aby prišli od pondelka 3.10. do piatku 7.10. po sv. omši v Novom Smokovci v sprievode otca, prípadne mamy na faru.

Svätá omša pre manželov

V nedeľu 2. 10. 2022 o 17:00 bude v Novom Smokovci ďalšia svätá omša pre manželov.

Všetkých manželov srdečne pozývame.

Adorácia Taizé a Nikodémova noc

Vo štvrtok 6. 10. 2022 bude v Novom Smokovci po sv. omši adorácia Taizé do 18:00 a po nej do 18:40 Nikodémova noc, zakončená eucharistickým požehnaním. V tomto čase môžete taktiež pristúpiť k sviatosti zmierenia, alebo duchovnému rozhovoru.

Všetkých srdečne pozývame. V tento deň sviatosť vyložíme nie pred sv. omšou, ale po sv. omši.

Cyklovýlet

V sobotu 8. 10. 2022 plánujeme cyklovýlet na Červený Kláštor. Srdečne pozývame.

Záujemcov prosíme prihlásiť sa do štvrtka večera na fare.

40 dní modlitieb a pôstu za kňazov

Od 15. 9. 2022 začína celoslovenská 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Bližšie informácie nájdete na nástenke.
My kňazi, žijeme z Vašich modlitieb a prosíme aj touto formou o modlitby za nás. Kto máte ochotu sa modliť a postiť v konkrétny deň za svojich kňazov, prosíme, zapíšte sa do zoznamu, ktorý je pri východe z kostola (v Novom Smokovci a Tatranskej Lomnici).

Už vopred ďakujeme, nech Vám to dobrý Pán Boh odplatí.

Rekonštrukcia kostola v Starom Smokovci

Prebieha druhá etapa rekonštrukcie strechy kostola v Starom Smokovci. Starý, zvetraný šindeľ vymieňame za nový, z červeného smreka. Životnosť strechy by tak mala byť výrazne predĺžená.

Cena rekonštrukcie je 35 000,- €. Momentálne máme prostredníctvom občianskeho združenia našetrených 26 000,- €, z toho 20 000,- tvorí dotácia z Ministerstva kultúry SR. Chýba nám teda cca 9 000,- €. Doba je zlá, ceny vzrástli násobne.

Prosíme o pomoc, kto môžete, prispejte. Zároveň na stolíku pri východe z kostola nájdete staré šindle z tejto strechy. Ich zakúpením podporujete rekonštrukciu tohto kostola. Peniaze za šindeľ dávajte prosím do pokladničky.

Vopred ďakujeme.

Zachráňme poklady Tatier

O ďalších etapách rekonštrukcie sa dozviete na stánke občianskeho združenia Zachráňme poklady Tatier:

Prispieť na opravu kostola v Starom Smokovci je možné na transparentný účet číslo: SK7509000000005182186987