Hlavná ponuka

Pripravujeme

Advent - Vypni telku, zapni seba

Nedeľa 29. 11. 2020 je prvá adventná – začiatok prípravy na sviatky Narodenia Pána.

Tým najvzácnejším darom, ktorý si môžeme darovať je čas. Preto máme návrh, zvlášť pre rodičov a deti, ako tráviť spoločné večery: cez adventné obdobie vypnime televízor a počítač, poseďme si spolu, pomodlime sa pri adventnom venci, zahrajme sa, zaspievajme si, prečítajme si knižku. Darujme svoj čas tým najvzácnejším ľuďom, ktorých máme, tým, s ktorými žijeme, tým, ku ktorým nás povoláva Pán Boh, aby to boli najkrajšie Vianoce.

Rorátne sv. omše

Všetkých a hlavne deti srdečne pozývame na rorátne sväté omše, ktoré budú v Novom Smokovci v utorok, štvrtok a sobotu o 6:00 hod. a v Tatranskej Lomnici v stredu o 6:15 hod.

Adorácia Taizé a Nikodémova noc

Vo štvrtok 3. 12. 2020 bude po svätej omši v kostole v Novom Smokovci do 19.45 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.

Od 18.00 do 19.00 hod. bude sprevádzaná modlitbami a spevmi Taizé.
Od 19.00 do 19.45 hod. bude Nikodémova noc, teda tichá adorácia pri svetle sviec. Ukončíme ju eucharistickým požehnaním. Počas nej je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, prípadne možnosť duchovného rozhovoru. 

Všetkých srdečne pozývame.

Svätá omša pre manželov

V nedeľu 6. 12. 2020 o 17.00 bude v Novom Smokovci ďalšia svätá omša pre manželov.

Všetkých manželov srdečne pozývame.